संक्षिप्त परिचय

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/१0/२३ गतेको निर्णयानुसार साविक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभाजन भई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजना¸ विराटनगर, पर्यटन कार्यालय¸ धरान र काँकडभिट्टा र प्रदेश संग्रहालय¸ धनकुटा रहेक

ईश्वर कुमार गिरी
ईश्वर कुमार गिरी
प्रदेश सचिव
मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

प्रदेश नं. १ पर्यटकीय गन्तव्य

28 April, 2022

"एक प्रदेश एक साँस्कृतिक पर्व" सम्बन्धमा ।

22 November, 2078
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

पर्यटन विकास ऐन २०७६

4 weeks ago
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय
संग्रहालय
संग्रहालय