संक्षिप्त परिचय

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/१0/२३ गतेको निर्णयानुसार साविक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभाजन भई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजना¸ विराटनगर, पर्यटन कार्यालय¸ धरान र काँकडभिट्टा र प्रदेश संग्रहालय¸ धनकुटा रहेक

मा. खिनु लङ्वा लिम्बु

माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुज्यूको संक्षिप्त परिचय

माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुको जन्म पिता विर्ख बहादुर लङ्वा लिम्बु तथा माता स्व. फवरानी कन्दङ्वा लिम्बुको कोखबाट वि.सं. २०२७ साल भदौ २९ गते इलाम जिल्लाको साविक पशुपतिनगर गा.वि.स. हाल सूर्

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

घरभाडा सम्वन्धी सूचना

12 September, 2022

सूचना संशोधन गरिएको सम्वन्धमा

7 September, 2022

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

2 September, 2022
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

पर्यटन विकास ऐन २०७६

5 months ago
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय
संग्रहालय
संग्रहालय