दुरदृष्टि

  1. पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा बहुल साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्दनःसामाजिक न्यायसहितको समृद्द प्रदेश।

लक्ष्य तथा ध्येय

  1. लक्ष्यः पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासद्धारा आय र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्दै मौलिक संस्कृति धार्मिक पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरि प्रदेशको चिनारी स्थापित गर्ने।