चन्द्र प्रसाद अधिकारी (९८५२०७०२४८)

प्रदेश संग्रहालय,धनकुटा

प्रदेश संग्रहालय 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.