Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली,२०७९

पर्यटन विकास नियमावली 

2 पर्यटन विकास (प्रथम संशोधन) नियमावली

प्रदेश नं. १

3 पर्यटन विकास नियमावली,२०७७

प्रदेश नं. १

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.