Photo ग्यालरी

मिति २०७९।०१।०७ गते अधिकृतस्तर आठौ श्री शम्भु प्रसाद साहको फेरी भेटौला कार्यक्रम पश्चात खिचिएको तस्विर।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.