पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।

26 December, 2022

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

16 December, 2022

होमस्टे नवीकरण सम्बन्धी सूचना

23 November, 2022

पर्यटन व्यवसाय नवीकरण सम्बन्धी सूचना

22 November, 2022

घरभाडा सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा

19 October, 2022

घरभाडा सम्वन्धी सूचना

12 September, 2022

सूचना संशोधन गरिएको सम्वन्धमा

7 September, 2022

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

2 September, 2022

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

2 September, 2022

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना

2 September, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.