"एक प्रदेश एक साँस्कृतिक पर्व" सम्बन्धमा ।

22 November, 2078

"एक प्रदेश एक साँस्कृतिक पर्व" सम्बन्धमा ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.