आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कारोवार बन्द हुने सम्वन्धमा सूचना

29 June, 2022

सूचना 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.